Vùng đầu nguồn Đồng Tháp vào mùa mắm cá Chốt

Khi con nước đầu nguồn vừa rút, bà con ở làng khô mắm phường An Lạc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng bước vào mùa làm mắm cá chốt. Mùa làm mắm kéo dài từ cuối tháng chín âm lịch cho đến đầu tháng chạp.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn