Thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

78%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

80%

T3 30/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường