Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
35°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:09
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:09
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  4.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:10
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  4.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.7°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:10
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/19.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.3%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.3°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/18.6°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:09

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.25 km/h

Điểm ngưng

UV

2.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường