Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:11

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.99 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường