Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường