Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.36 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Tường