Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06
T7 01/04
mây rải rác
35°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:06
CN 02/04
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  2.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:06
T2 03/04
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  5.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:06
T3 04/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  1.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Vĩnh Long