Dự báo thời tiết Huyện Tam Bình - Vĩnh Long 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Bình - Vĩnh Long 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Bình - Vĩnh Long 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Bình

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Bình