Thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

89%

T7 10/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.947 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.76 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

88%

CN 11/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Long Hồ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Hồ