Dự báo thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  27.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  8.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  2.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Hồ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.302 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

29°

UV

1.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Hồ