Dự báo thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Hồ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:16

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Hồ