Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.8%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  0.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  8.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  7.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Tân

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Tân