Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  21.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  8.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.4%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Tân

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Tân