Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Tân

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

41%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.18 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Tân