Video time-lapse 1 năm trôi qua trên Trái đất từ camera EPIC của NASA

NASA phóng lên không gian vệ tinh DSCOVR, nó sẽ bay giữa trái đất và mặt trời, mang theo camera EPIC để chụp mỗi 2 giờ một bức ảnh trái đất của chúng ta.

Một năm qua, EPIC đã ghi được hơn 3000 hình ảnh và NASA đã ghép loạt ảnh này thành một video time-lapse để cho chúng ta thấy một năm trôi qua trên trái đất như thế nào, từ góc nhìn ngoài không gian. Ở góc nhìn mà EPIC “thấy”trái đất thì Mặt trời sẽ mọc ở phía Tây và lặn phía Đông còn trong video, bạn sẽ thấy mặt trời mọc ở bên trái và lặn phía bên phải.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn