Thời tiết Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

84%

T7 10/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

68%

CN 11/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Tuyên Quang

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tuyên Quang