Dự báo thời tiết Xã Đạo Viện - Huyện Yên Sơn 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  7.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  8.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  25.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đạo Viện - Huyện Yên Sơn 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đạo Viện - Huyện Yên Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Xã Đạo Viện

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đạo Viện