Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:46
T3 03/10
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:45
T4 04/10
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  3.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:43
T6 06/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  15.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:46

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình