Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
20°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/20.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.3°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:49
T2 06/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  2.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  7.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:49

Thấp/Cao

19°

/

20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình