Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:55 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:55

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình