Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình