Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Bình

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:42

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Bình