Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  5.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  4.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  4.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.2%
 • Lượng mưa
  2.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.8%
 • Lượng mưa
  2.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:51

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.79

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên