Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  5.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53
T3 26/09
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.9%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51
T5 28/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:50
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên