Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:13
T7 01/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.9%
 • Lượng mưa
  2.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:13
CN 02/04
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  3.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

3.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên