Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:36 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:32 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:31 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:30 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:29 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:46

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên