Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Yên