Dự báo thời tiết Xã Phúc Sơn - Huyện Chiêm Hóa 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phúc Sơn - Huyện Chiêm Hóa 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Phúc Sơn - Huyện Chiêm Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Xã Phúc Sơn

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phúc Sơn