Thời tiết Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa

mưa nhẹ

23.3°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
Thấp/Cao

22.2°

/

33.3°

Độ ẩm tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
Độ ẩm

97.3%

Tầm nhìn tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
UV

0

Nhiệt độ Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
29.7° / 35.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
24° / 25.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
23° / 24.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa
31.7° / 36.6°

Thời tiết Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa theo giờ

1:00 am

23.5° / 24.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24.6°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

3:00 am

23.4° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

23.9° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

23.5° / 24.1°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

25° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.7° / 31.9°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.3° / 32.2°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

11:00 am

30.8° / 35.5°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

12:00 pm

32.2° / 38.8°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

1:00 pm

32.1° / 37.6°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

2:00 pm

33.2° / 38.5°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

3:00 pm

32.9° / 38.6°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.9° / 36.3°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

5:00 pm

31.3° / 36.9°

weather

dewpoint 63 %

mây rải rác

6:00 pm

29.5° / 33.7°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

7:00 pm

28° / 30.9°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

8:00 pm

26.5° / 27°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26.8° / 27°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24.9° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.9° / 24.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.5° / 24.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.8° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.9° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.7° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

26.1° / 26.7°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.7° / 34.9°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 34.5°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.2° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.1° / 36.3°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

4:00 pm

31° / 35.6°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

5:00 pm

29.2° / 33.6°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

27.4° / 29.5°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

7:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 pm

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 26.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/34°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Lượng mưa Xã Linh Phú - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

607.99

NH3

1.55

NO

0

NO2

1.56

O3

63.34

PM10

44.68

PM2.5

42.88

SO2

2.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Linh Phú