Dự báo thời tiết Xã Bình Phú - Huyện Chiêm Hóa 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  8.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  9.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  25.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Phú - Huyện Chiêm Hóa 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Phú - Huyện Chiêm Hóa 3 ngày tới

Thời tiết Xã Bình Phú

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bình Phú