Thời tiết Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Chiêm Hóa theo giờ

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

95%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

96%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Vĩnh Lộc

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

16°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Vĩnh Lộc