Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:20 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:20 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:21 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:21 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:22 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang 30 ngày tới


Lượng mưa Tuyên Quang 30 ngày tới

Thời tiết Tuyên Quang

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:11

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tuyên Quang