Dự báo thời tiết Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:36 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Tuyên Quang

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tuyên Quang