Thái Nguyên, Bắc Kạn và Tuyên Quang thiệt hại 1,4 tỷ do dông lốc, mưa đá

KTT –  Chỉ trong 3 ngày từ 13-15/4/2019 Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên đã thiệt hại 1,4 tỷ đồng do dông lốc, mưa đá

Cụ thể, theo báo cáo của các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên, dông lốc và mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh trong các ngày 13-15/4/2019 đã gây thiệt hại cho 3 tỉnh thành kể trên như sau:

 Về nhà ở:
– Nhà sập hoàn toàn: 03 nhà (Tuyên Quang);
– Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 334 nhà (Bắc Kạn: 186 nhà; Tuyên Quang: 143 nhà; Thái Nguyên: 05 nhà).

Về nông, lâm nghiệp: 19 ha lúa, 129 ha hoa màu và 33 ha cây lâm
nghiệp bị thiệt hại.

Về các công trình khác: 01 cột điện bị gãy, đổ và 06 cầu tạm dân sinh
bị cuốn trôi.

Ước tính tổng thiệt hại khoảng: 1.408 triệu đồng.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn