Tuần tới: Bắc Bộ không mưa, ngày nắng ấm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 10 ngày tới Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày phổ biến không mưa, trời nắng ấm. Nam Bộ đêm có mưa rào rải rác, ngày nắng nóng.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 8 đến ngày 9/3, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Từ ngày 10 đến ngày 11/3 và thời kỳ ngày 16, ngày 17, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13 đến ngày 15, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 8 đến đến ngày 9/3, phổ biến không mưa, ngày nắng. Ngày 10, ngày 11, có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 12 đến ngày 15/3, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Ngày 16, ngày 17, có mưa rào rải rác trong ngày 16, sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 8 đến ngày 9/3, phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng ngày 8/3, có nơi nắng nóng, ngày 9/3 nắng nóng lan ra toàn khu vực.

Ngày 10, ngày 11/3 và thời kỳ ngày 16, ngày 17 có mưa vài nơi. Từ ngày 12 đến ngày 15, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 8 đến ngày 17/3, phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày 8/3 và ngày 9/3 có nơi có nắng nóng.

Tây Nguyên

Từ ngày 8/3 đến ngày 17/3, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Nam Bộ

Ngày 8/3, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Từ ngày 9/3 đến ngày 11/3, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 12 đến ngày 17/3, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 8/3 đến ngày 9/3, phổ biến không mưa, ngày nắng. Ngày 10, ngày 11/3, có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 12 đến ngày 15/3, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Ngày 16, ngày 17/3, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 16, sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn