Trong 24h tới, bão PHANFONE đi vào biển Đông

KTT – Lúc 07 giờ hôm nay, tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14 ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông.

7 giờ ngày mai 26/12, tâm bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 14 cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Ngày 26 – 27/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 27/12, tâm bão mạnh cấp 11 giật cấp 14 cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Bắc.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 28/12, tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12 cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngày 28 – 30/12, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Khoảng từ ngày mai 26/12 Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh nên bão PHANFONE có nhiều khả năng sẽ suy yếu hoàn toàn trong ngày 29 – 30/12. Tuy nhiên diễn biến của bão còn phức tạp cần theo dõi các bản tin tiếp theo.

(KTT + TTKTTV)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn