Trích 1.162,7 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ thiên tai

Hình ảnh minh họa

5 tháng đầu năm, Ngân sách Trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. 

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, Ngân sách Trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Cũng trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã xuất cấp 53,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứ đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Riêng trong tháng 5-2019, đã xuất cứu đói giáp hạt cho 3 tỉnh Quảng Bình 881 tấn gạo, Thanh Hóa 253 tấn, Đắk Lắk 776 tấn.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn