Trái Đất hút nước biển qua rãnh đại dương sâu nhất thế giới

Lượng nước biển khổng lồ đang bị hút qua nơi hai mảng kiến tạo giao nhau ở rãnh đại dương Mariana, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn