Dự báo thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duyên Hải

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duyên Hải