Dự báo thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
CN 26/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T3 28/03
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19%
 • Lượng mưa
  0.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T4 29/03
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duyên Hải

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:05

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.69 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

9.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duyên Hải