Dự báo thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:05
T5 23/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:05
T6 24/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:05
T7 25/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
CN 26/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trà Cú

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:05

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trà Cú