Dự báo thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:51
CN 24/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  27.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T3 26/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T4 27/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  19.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiểu Cần

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiểu Cần