Dự báo thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiểu Cần

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.56 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiểu Cần