Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  6.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T5 28/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:47
T7 30/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  14.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
CN 01/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.6%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:48

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.12 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành