Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T3 28/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T4 29/03
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T5 30/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.5%
 • Lượng mưa
  8.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05
T6 31/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  7.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành