Thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.64 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.1 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.26 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.56 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.95 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.04 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.07 km/h
Độ ẩm

75%

CN 03/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.92 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.69 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.28 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.95 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.28 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
8.63 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.74 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.65 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.43 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.22 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.96 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.11 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

74%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cầu Ngang

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

12.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Ngang