Dự báo thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T5 28/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.5%
 • Lượng mưa
  2.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:47
T7 30/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  13.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
CN 01/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.4%
 • Lượng mưa
  3.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Ngang

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:48

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.12 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Ngang