Dự báo thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Ngang

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:05

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Ngang