Dự báo thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
6.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Ngang

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

64%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.77 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Ngang