Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/04/2023 các khu vực trên cả nước

Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ngày 20/04/2023

Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua:

Ngày hôm nay (20/4), ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39.4 độ, thời tiết huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.8 độ, Đà Nẵng 39.0 độ, thời tiết huyện Phú Ninh (Quảng Nam) 38.9 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.6 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Phía Đông Bắc Bộ ngày 22/4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%.

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng

 

Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm

tương đối

thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ)

 

Ngày 21/4/2023 Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên 36-39oC, có nơi trên 40oC 30-50% 10-18 giờ
Nam Bộ 35-36oC, có nơi trên 36oC 50-65% 12-15 giờ
Ngày 22/4/2023 Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên 36-39oC, có nơi trên 40oC 30-50% 10-18 giờ
Phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ 35-36oC, có nơi trên 36oC 45-65% 12-15

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4, từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 23/4 nắng nóng giảm dần. Nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/04/2023 các khu vực trên cả nước

Khu vực Diễn biến thời tiết Nhiệt độ
Khu vực Hà Nội
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/04/2023 khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Phía Đông Bắc Bộ Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-32 độ.
Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giặt mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/04/2023 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Tây Nguyên
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.