Dự báo thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.4%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T2 03/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  4.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.8%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:04
T5 06/04
bầu trời quang đãng
34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.3%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:04

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cai Lậy

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:05

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cai Lậy