Dự báo thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:05 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cai Lậy

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:05

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.42 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cai Lậy