Dự báo thời tiết Mỹ Tho - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
37°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T2 27/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T3 28/03
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05
T5 30/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.6%
 • Lượng mưa
  6.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Tho - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Mỹ Tho - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Mỹ Tho

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Mỹ Tho