Dự báo thời tiết Mỹ Tho - Tiền Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Tho - Tiền Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Mỹ Tho - Tiền Giang 15 ngày tới

Thời tiết Mỹ Tho

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

45%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

11.12

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Mỹ Tho