Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  23.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
CN 24/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  31.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  19.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  31.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Phú Đông

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Phú Đông