Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Phú Đông

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Phú Đông